วิธีใช้น้ำยาชุบย้อมแต่งผิวโลหะ (ภาษาไทย) PDF Print E-mail

 

 

รายละเอียดวิธีใช้น้ำยาชุบย้อมแต่งผิวโลหะ
( Antiquing Solutions & Patina Solutions )

 

 

ผลิตภัณฑ์ของ TRIPLE-S Chemical, Inc. สหรัฐอเมริกา
จัดจำหน่ายโดย บริษัท อีโค-โนวา จำกัด
โทร. 02 - 374 - 2175, 085-819-5162   โทรสาร. 02 - 374-2938
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it website: www.econovathai.com
 
 
 
     น้ำยาชุบย้อมแต่งผิวโลหะ (Antiquing Solutions) ของ TRIPLE-S เป็นน้ำยาสำเร็จรูป ใช้แต่งผิววัสดุโลหะให้เปลี่ยนเป็นผิวลักษณะต่างๆ เช่น ผิวสีดำเหลือบน้ำเงิน (Blue Gun) บนเหล็กกล้าเช่นเดียวกับที่ใช้ชุบปืน , ผิวสีสนิมแดงหรือสีสนิมเหลืองหรือสีสนิมส้ม(Rusty Red, Yellow, Orange) บนเหล็กทั่วไป, ผิวดีบุก (Pewter Look) หรือผิวเงิน (Silver Look) บนเหล็กทั่วไป, ผิวทองแดง (Copper) บนเหล็กทั่วไป, ผิวสีน้ำตาล(Tri-Brown) บนสังกะสี, ผิวสีดำ (Black ) บนสเตนเลส เป็นต้น รวมทั้งการทำโลหะให้เก่า เช่นทำสนิมเขียวหรือน้ำเงิน (Green or Blue Patina) บนทองแดงหรือทองเหลือง ในเวลาไม่กี่นาที แทนที่ต้องรอหลายสิบปีกว่าสนิมบนทองแดงนี้เหล่านี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
    
      น้ำยาชุบย้อมแต่งผิวโลหะสำเร็จรูปนี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เป็นต้นว่างานตกแต่งสิ่งประดิษฐ์โลหะต่างๆ หรือประติมากรรมโลหะ เฟอร์นิเจอร์โลหะ หรืองานโลหะทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น ราวบันได รางน้ำ เหล็กดัด ฯลฯ การใช้งานน้ำยาชุบย้อมแต่งผิวโลหะนี้ทำได้ง่ายและสะดวก เพราะเป็นน้ำยาสำเร็จรูปผสมมาเสร็จนำไปใช้ได้ทันทีในอุณหภูมิปกติ
 
 
วิธีใช้น้ำยาเบื้องต้น
     1) ทำความสะอาดชิ้นงานให้ปราศจากคราบไขมัน สนิม หรือ สารเคลือบอื่นๆ โดยใช้น้ำยาล้างโลหะ หรือใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ที่สำคัญคือต้องทำความสะอาดให้ปราศจากไขมันและสิ่งเคลือบใดๆ บนผิวที่จะชุบย้อม
     2) ทา, พ่น, หรือ จุ่ม ชิ้นงาน ด้วยน้ำยาชุบย้อมชนิดต่างๆ ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับน้ำยาแต่ละชนิด (ตั้งแต่ 10 วินาที ถึง 2 นาที)
     3) ล้างน้ำสะอาดจนแน่ใจว่าหมดคราบน้ำยา แล้วปล่อยให้แห้งสนิท (นอกจากรายการที่ระบุว่าไม่ต้องล้างน้ำ)
     4) เคลือบผิวป้องกันสนิมด้วยสารเคลือบชนิดต่างๆที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น อะคริลิกใส โพลียูรีเทน อีพอกซี่ใส แล็คเกอร์ วานิช หรือน้ำมันน้ำมันเคลือบผิวโลหะ (Sealing Oil) ทั้งนี้เพื่อป้องกันการขูดขีดและป้องกันสนิมโดยเฉพาะวัสดุเหล็กทั่วไป เนื่องจากน้ำยาชุบย้อมโลหะนี้เปลี่ยนผิวโลหะได้ แต่ไม่ป้องกันสนิม
 
 
 
รายการน้ำยาแยกตามประเภทวัสดุที่ใช้
 
A) วัสดุ เหล็กทุกชนิด (Ferrous Metals )
 
     1. Rusty Yellow – F
            ลักษณะ : ทำให้เกิดสีสนิมเหลืองบนผิวเหล็กทุกชนิด
            วิธีใช้ : - ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้วปล่อย ให้แห้งสนิท
                       - ทา จุ่ม หรือพ่นชิ้นงาน ประมาณ 20 วินาที ปล่อยให้เกิดสีตามความต้องการ แล้วล้างน้ำให้สะอาดเพื่อหยุดปฏิกิริยา
                       - เมื่อแห้งสนิทแล้ว เคลือบผิวกันสนิมด้วยอะคริลิก หรือ แล็คเกอร์
 
     2. Rusty Orange – F
           ลักษณะ : ทำให้เกิดสีสนิมส้ม บนผิวเหล็กทุกชนิด
           วิธีใช้ : - ล้างผิวให้สะอาดด้วยล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้วปล่อยให้แห้งสนิท
                      - ทา จุ่ม หรือพ่นชิ้นงาน ประมาณ 5-10 วินาที ปล่อยให้เกิดสีตามความ ต้องการแล้วล้างน้ำให้สะอาดเพื่อหยุดปฏิกิริยา
                         เมื่อแห้งสนิทแล้ว เคลือบผิวกันสนิมด้วยอะคริลิก หรือแล็คเกอร์
 
     3. Rusty Red – F
         ลักษณะ : ทำให้เกิดสีสนิมแดง บนผิวเหล็กทุกชนิด
         วิธีใช้ : -ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้วปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
                   - ทา จุ่ม หรือ พ่นชิ้นงานประมาณ 5-10 วินาที ปล่อยให้เกิดสีตามความต้องการแล้วล้าง น้ำให้สะอาดเพื่อหยุดปฏิกิริยา
                   -เมื่่อแห้งสนิทแล้ว เคลือบผิวกันสนิมด้วยอะคริลิก หรือแล็คเกอร์
 

 
B) วัสดุ เหล็กกล้า (Steel)
 
      4. Blue – Gun 1411
            ลักษณะ : ทำให้เกิดสีดำเหลือบน้ำเงิน ใช้เคลือบปืน หรือผิวเหล็กกล้าอื่นๆ
            วิธีใช้ : -ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ โดยการเช็ดถูด้วย เศษผ้าสะอาดหลายๆเที่ยว ล้างน้ำแล้วปล่อยให้       แห้งสนิท
                     - ใช้น้ำยา Blue – Gun 1411 ชุบสำลีถูไปมาหลายๆเที่ยว ทิ้งไว้เที่ยวละ 5-10 วินาทีหรือจะใช้วิธีจุ่มชิ้นงานลงในน้ำยาก็ได้
                     - เคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบปืน หรือน้ำยา Sealing Oil 1412 เพื่อชักเงาและป้องกันสนิม
 
      5. Immersion Copper (Steel)
           ลักษณะ : ทำให้เกิดชั้นทองแดงบางๆ บนเหล็กกล้า และใช้เป็นพื้นผิวสำหรับน้ำยาอื่นๆที่ใช้บน ทองแดง
           วิธีใช้ : - ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้ว ปล่อยให้แห้งสนิท
                   - ทาหรือพ่นน้ำยา Copper on Steel หลายๆ เที่ยว ทิ้งไว้เที่ยวละประมาณ 5-10 วินาที
                   - ล้างน้ำให้สะอาดปล่อยให้แห้งสนิท เคลือบผิวด้วยอะคริลิก หรือแล็คเกอร์
 
      6. Pewter Look
           ลักษณะ : ทำให้เกิดผิวสีดีบุก บนวัสดุเหล็กกล้า ทองเหลือง ทองแดง และ บรอนซ์ ในเวลารวดเร็ว
           วิธีใช้ : - ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้วปล่อยให้แห้งสนิท
                   - ใช้ผ้าหรือก้อนสำลีทาน้ำยา Pewter Look ถูไปมาหลายๆ เที่ยว จนเกิดผิวสีดีบุกขึ้น
                   - ล้างชิ้นงานด้วยน้ำ ซับให้แห้ง ปล่อยให้แห้งสนิท
                   - เคลือบผิวด้วยอะคริลิก หรือแล็คเกอร์
หมายเหตุ : สามารถใช้น้ำยา Pewter Look ได้โดยตรงบน ทองแดง ทองเหลือง และ บรอนซ์ โดย
กรรมวิธีเดียวกัน
 
      7. Silver look
           ลักษณะ : ทำให้เกิดผิวสีเงิน บนวัสดุเหล็กกล้า ทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์ ในเวลารวดเร็ว
           วิธีใช้ : - ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้วปล่อยให้แห้งสนิท
                     - ใช้ผ้าหรือก้อนสำลีทาน้ำยา Silver Look ถูไปมาหลายๆ เที่ยว จนเกิดผิวสีเงินขึ้น
                     - ล้างชิ้นงานด้วยน้ำ ซับให้แห้ง ปล่อยให้แห้งสนิท
หมายเหตุ : สามารถใช้น้ำยา Silver Look ได้โดยตรงบน ทองแดง ทองเหลือง และ บรอนซ์ โดย
กรรมวิธีเดียวกัน
 
 
 
C) วัสดุ สังกะสี (Galvanize Steel)
 
      8. Black – G
               ลักษณะ : ทำให้เกิดผิวสีดำบนสังกะสี หรือ เหล็กกล้า
               วิธีใช้ : - ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้วปล่อยให้แห้งสนิท
                         - ทา พ่น หรือจุ่มชิ้นงานในน้ำยา Black – G ประมาณ 10 วินาที
                         - ล้างน้ำให้สะอาด แล้วปล่อยให้แห้งสนิท
                         - เคลือบผิวด้วยอะคริลิก หรือแล็คเกอร์
หมายเหตุ : สามารถใช้น้ำยา Black – G ได้โดยตรงบน เหล็กกล้า โดยกรรมวิธีเดียวกัน
 
      9. Tri Brown – G
             ลักษณะ : ทำให้เกิดผิวสีน้ำตาลบนสังกะสี หรือ เหล็กกล้า
             วิธีใช้ : - ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้วปล่อยให้แห้งสนิท
                       - ทา พ่น หรือจุ่มชิ้นงานในน้ำยา Tri Brown – G ประมาณ 10 วินาที
                       - ล้างน้ำให้สะอาด แล้วปล่อยให้แห้งสนิท
                       - เคลือบผิวด้วยอะคริลิก หรือ แล็คเกอร์
หมายเหตุ : สามารถใช้น้ำยา Tri Brown – G ได้โดยตรงบน เหล็กกล้า โดยกรรมวิธีเดียวกัน
 

 
D) วัสดุ เหล็กไร้สนิม (Stainless)
      10. Black – SS – 50
            ลักษณะ : ทำให้เกิดผิวสีดำ บนเหล็กสเตนเลส
             วิธีใช้ : - ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้วปล่อยให้แห้งสนิท
                       - จุ่มชิ้นงานในน้ำยา Black – SS – 50 ประมาณ 10-60 วินาที (ใช้ถาดพลาสติก)เขย่าถาดน้ำยาเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ
                       - ล้างให้สะอาดด้วยการฉีดน้ำ เช็ดให้แห้ง
                       - เคลือบด้วยอะคริลิก หรือ แล็คเกอร์
 
 
 
E) วัสดุ ทองเหลือง ทองแดง และบรอนซ์
 
     11. Patina Green Verde # 444
              ลักษณะ : ทำให้เกิด Patina (คราบ) สีเขียว บนวัสดุ ทองเหลือง ทองแดง และบรอนซ์ในเวลา รวดเร็ว
              วิธีใช้ : - ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้วปล่อยให้แห้งสนิท
                        - พ่นบางๆ ด้วยน้ำยา Green Verde # 444 เที่ยวเดียว (อย่าพ่นมากเกินไป)Patina จะค่อยๆ เกิดขึ้น ปล่อยทิ้งไว้ 4-6 ชั่วโมง ไม่ต้องล้างน้ำ
                        - เคลือบผิวด้วยสารเคลือบที่เหมาะสมกับชิ้นงาน หรือไม่เคลือบก็ได้

 
    12. Patina Blue Green Verde # 445
             ลักษณะ : ทำให้เกิด Patina คราบสีน้ำเงินแกมเขียว บนผิววัสดุทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์ในเวลารวดเร็ว
             วิธีใช้ : - ล้างผิวให้สะอาดด้วยน้ำยา ล้างโลหะ หรือ ใช้ผงซักฟอกธรรมดาแทนก็ได้ ล้างน้ำแล้วปล่อยให้แห้งสนิท
                        - พ่นบางๆ ด้วยน้ำยา Blue Green # 445 เที่ยวเดียว (อย่าพ่นมากเกินไป)Patina จะค่อยๆ เกิดขึ้น ปล่อยทิ้งไว้ 4-6 ชั่วโมง ไม่ต้องล้างน้ำ
                       - เคลือบผิวด้วยสารเคลือบที่เหมาะสมกับชิ้นงาน หรือไม่เคลือบก็ได้