วิธีใช้สีย้อมคอนกรีต (Sim Stain Instruction)(ภาษาไทย) PDF Print E-mail

 

วิธีการใช้งานสีย้อมคอนกรีต (Concrete Sim Stain)

 

จัดจำหน่ายโดย บริษัท อีโค-โนวา จำกัด

เบอร์โทร. / Tel. 02-374-2175 , 085-819-5162

แฟกซ์. / Fax. 02-374-2938

E-mail. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

  • วิธีการย้อมสีย้อมคอนกรีต

 

สามารถใช้วิธีการต่างๆ เช่นการพ่น แบบฝอยละเอียด หรือ การพ่นแบบฝอยหยาบๆ  หรือด้วยการใช้แปรงทา หรือ การใช้ลูกกลิ้งสี หรือ แม้แต่การใช้ไม้ผ้าถูพื้น (ไม้ม้อบ) ชุบสี ซิม เสตน แล้วถูลงบนพื้น ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ต้องการให้เกิดลักษณะทางศิลปะอย่างไร 

 

การใช้ สี ซิม เสตน จะใช้สีเดียว ในการย้อม หรือ จะใช้หลายๆ สี ก็ได้ การใช้หลายสี อาจจะใช้การผสมสีกันก่อน หรือ จะลงทีละสี ซ้อนกันทีละชั้นก็ได้  ซึ่งจะทำให้เกิดลักษณะเป็นสีหย่อมๆ หลายสี  หากลงสีซ้อนกันทีละชั้น ขอแนะนำให้ลงสีอ่อน ก่อนและ ลงสีที่น้ำหนักเข้มทีหลัง  ยกเว้นบางกรณีที่ต้องการลักษณะทางศิลปะพิเศษออกไป

 

การย้อมสี ซิม เสตน จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการดูดซึมของผิวคอนกรีต ผิวคอนกรีตโดยทั่วไปสามารถดูดซึม สี ซิม เสตนได้ดีอยู่แล้ว  แต่หากผิวคอนกรีตนั้นฉาบขัดมันแน่นเกินไป หรือมีสิ่งบางอย่างเคลือบผิวอยู่ จนสี ซิม เสตน ไม่สามารถ แทรกซึมลงไปได้  จะต้องมีการแก้ไขผิวซีเมนต์นั้นเสียก่อน  วิธีแก้ไขมีสองวิธี คือโดยการใช้กระดาษทรายขัดผิวซีเมนต์จนสีสามารถซึมลงไปได้  หรืออีกวิธี โดยการใช้กรดเกลือเจือจาง กัดผิวซีเมนต์ เพื่อเปิดหน้าซีเมนต์ ให้มีการซึมได้

 

เนื่องจากสี ซิม เสตน ไม่มีลักษณะเป็นฟิล์ม ทึบแสงปิดผิวคอนกรีตดังเช่นสีทาบ้านทั่วไป แต่กลับแทรกซึมลงในเนื้อปูน จึงมีลักษณะเหมือนสีโปร่งแสง  ผิวซีเมนต์ที่จะย้อม ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือพื้น จึงต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีร่องรอยการอุดซ่อม  หรือมีริ้วรอยสกปรกอยู่ เพราะจะสามารถมองเห็นได้ เนื่องจากสี ซิม เสตน ไม่สามารถปิดทับริ้วรอยเหล่านั้นได้

 

เมื่อดำเนินการย้อมสี ซิม เสตน เที่ยวแรกเสร็จ ให้รอจนสีที่ย้อมลงไปแห้ง   ก็จะมองเห็นสีที่เกิดขึ้นในเนื้อคอนกรีตได้ทันที  อนึ่งไม่ควรปล่อยให้สีนองบนพื้นจนเป็นโคลนอยู่บนพื้นผิว เนื่องจากสีและสารเคลือบผิวจะหลุดลอกได้  หากเกิดเช่นนั้นแสดงว่าการดูดซึมของพื้นผิวไม่ค่อยดี จำเป็นต้องแก้ไขดังกล่าวมาแล้ว  หรือชีสีทาจางลง

 

สำหรับพื้นผิวที่ย้อมไปแล้ว  หากต้องการลงสีเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งแก้ไขบางส่วนก็สามารถทำได้ จนเฉดสี และ เทคนิคลวดลายต่างๆ เป็นที่พอใจแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนการเคลือบผิว

 

  • การเคลือบผิว

 

สีซิมเสตน ไม่ใช่สารเคลือบเพิ่มความแกร่งของผิวซีเมนต์   สี ซิม เสตนใช้เพื่อให้เกิดความสวยงามเท่านั้น  การใช้สี ซิม เสตน จึงจำเป็นต้องมีการเคลือบผิว (Seal)เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกแทรกซึมลงในผิวที่ย้อมแล้ว และเพื่อให้เนื้อสี ซิม เสตน ไม่ถูกชะล้าง หรือขัดถู ออกมาจากเนื้อซีเมนต์  และนอกจากนั้นสารเคลือบจะช่วยขับสี ซิม เสดน ให้สดใสโดดเด่นขึ้นด้วย   

 

สารเคลือบ (sealer) ที่ใช้เคลือบผิวที่ย้อมสี ซิม เสตน แล้ว เป็น สารเคลือบผิวคอนกรีตชนิดใสไม่มีสี (clear concrete sealer)  ซึ่งมีหลายประเภท เช่น จำพวก อะคริลิก,  อีพอกซี หรือ โพลี ยูรีเทน  เป็นต้น สารเคลือบเหล่านี้มีความเหมาะสมในการใช้งาน และ ความทนทานต่างๆ กัน  โดยทั่วไป อีพอกซีจะทนการเสียดสีได้ดี แต่ใช้ภายนอกไม่ค่อยดีเนื่องจากมีความทนทานต่อรังสี U.V. น้อย  ส่วนโพลี ยูรีเทนมีความแข็งแกร่งสูง แต่ใช้ในที่เปียกชื้นไม่ค่อยเหมาะ เพราะจะล่อนหลุดง่าย  ส่วนจำพวก อะคริลิกมีผิวที่แกร่งไม่เท่ายูรีเทนและ อีพอกซี แต่สามารถระเหยความชื้นได้จึงหลุดลอกยากกว่า  สารเคลือบทั้งสามประเภทนี้ จะมีทั้งประเภทเชื้อน้ำ หรือ เชื้อน้ำมัน  โดยทั่วไป เชื้อน้ำมันจะแทรกซึมได้ดีจึงทนทานกว่าเชื้อน้ำ  แต่จะทำให้สีย้อมเข้มหรือช้ำลงไป และสารเชื้อน้ำมันจะมีกลิ่นรบกวนระหว่างทำงาน  ส่วนสารเคลือบประเภทเชื้อน้าไม่มีกลิ่นรบกวนและไม่ต้องใช้สารทำละลายเช่นทินเนอร์ผสมหรือทำความสะอาดเครื่องมือ

การเลือกใช้สารเคลือบที่เหมาะสมจะช่วยให้บำรุงรักษาพื้นผิวที่ย้อมสี ซิม เสตน ได้ง่ายขึ้น